Sunday, 18 December 2011

BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB UNIT 3K

1.       Menyediakan takwim aktiviti tahunan semua kegiatan yang berkait dengan kebersihan, kesihatan dan keselamatan sekolah.
2.       Merancang program peningkatan untuk kebersihan, kesihatan dan keselamatan sekolah.    
3.       Menyedia dan mengagihkan senarai tugas dalam setiap aktiviti yang akan dijalankan.     
4.       Memastikan persekitaran bersih dan selamat.
5.       Menjalankan gotong royong membersih  kawasan sekolah.
6.       Memastikan pelaksanaan program berjalan mengikut jadual yang ditetapkan.
7.       Lain-lain tugas yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.

No comments:

Post a Comment